Качеството за VEKA


   VEKA интерпретира разбирането за качество в далеч по-широки граници. Системният доставчик залага на клас А за профилите съгласно европейските норми EN 12608, а не на профилите от клас В с по-тънки стени, в които се влагат 10% по-малко материал. Причината е очевидна – по-дебелите стени на профилите водят до по-голяма стабилност и якост на усукване, а това от своя страна води до чувствителни предимства при производството, преработката и монтажа.

  VEKA вижда слабостите при модерните прозорци в насока необходимо изпитване на профилите и системите по актуалните норми RAL GZ 716/1. по тази причина предприятието доброволно разширява обхвата на изпитванията на системите си.
“Изпълнението на минималните изисквания не са достатъчни, за да се докаже високото ниво на системното качество”, обяснява Херман Шмиц, ръководител приложни технологии VEKA.
  Повишените изисквания към профилите в следствие на повишеното тегло на стъклопакетите и увеличената профилна дълбочина по мнение на предприятието показват, че сегашните изпитвани характеристики на базата на пет пробни тела не са достатъчни. Предварителни изследвания в техникума на VEKA показват, че при различна геометрия на профилите и различна конструкция на прозореца съществуват различия в качеството.

  Допълнителни изпитвания дават сигурност
По тази причина VEKA разшири обхвата на изпитванията и за новата си шесткамерна профилна система Softline 82. Вместо петте задължителни тела за изпитване в ift Розенхайм са изпитани 15.
Разширеният обхват на изпитванията включва между другото и климатични тестове. Освен това са извършени изпитвания на стъклодържачите за дълготрайност на функционирането им.
   Всички проведени изпитвания доказват, че възможностите на профилната система Softline 82 надхвърлят значително изискванията на нормите и директивите.
От тези значително задълбочени проверки на качеството на профилните системи на VEKA имат полза предимно партньорите и клиентите на системният доставчик. За тях това означава повишена сигурност и надеждност, че използват висококачествени системи, които надхвърлят минималните нормативни изисквания.

BAUELEMENTE BAU бр.6 20132023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Качеството за VEKA


Контакти facebook Skype
Варна, ул. „Цоньо Тодоров“ 3
Складова База ОАЗИС
тел.: 052/ 500 531
nekc@abv.bg ; office@nekc.bg;
 Некс Оод | Facebook